چند عکس از آوین که البته خیلی هم جدید نیستن


دخترم عاشق حمام کردنه . اینجا حدود 5-6 ماهشه.

 

اولین نشستن

 

باغ برومند نزدیک باغ مامان

 

بازم تو باغ ( تقریبا 8 ماهه )

 

پستونک منو تو دزدیدی؟ سوال

 

چرا گاز میزنم شیر نمیاد؟

 

بیا خودمونو آرایش کنیم. این تافتو بزنم موهام مرتب میشه!!!

 

اینو مامان میزنه به موهام ولی مزش هم بد نیست

 

بازم یه عکس از 6-7 ماهگی

 

شاتوت خوردی تا حالا؟ خیلی ترشه !!!