برای تولد آرش روز ششم بهمن امسال رفتیم آتلیه روناک. آوین از دیدن فضای آتلیه ذوق کرده بود و خداییش خیلی جالب بود. 

خودم این عکسها رو خیلی دوست دارم و از خودم و تنبلی ام عصبانی ام که چرا بچه ها رو زیاد آتلیه نمی برم؟!