مادرها میدونن یکی از مشکلات تربیت بچه حالی کردن این بهش هست که میوه ای رو که میخوره دونه اش رو در بیاره! در مورد آرش بدغذا مشکلی نبود چون هرچیزی رو که قوامش با بقیه غذا فرق می کرد در میاورد! الانم کیک سیب نمیخوره چون از تکه های سیبی که توش زیر دندون میاد بدش میاد و نیز در مورد قارچ روی پیتزا و گردو توی کیک وضع به همین منواله!

کار در مورد آوین شکموی خوش خوراک سخت تر بود اما بالاخره انجام شد و دخترم الان مثل داداشش یک زیتون خور قهاره و همه هسته هاش رو هم میاره تحویل میده.

دیشب با پدرشون رفتیم دم نونوایی و چندتا نون سنگک خریدیم. بگذرد که بچه ها تا بابا نون بخره از ماشین پایین رفتن و نونوایی رو شیش تا کردن! و منم حسابی از تو ماشین بهشون خندیدم.

وقتی برگشتن تو ماشین درست مثل یک خانواده قحطی زده نفری یک تکه نون داغ تازه دستمون گرفتیم و بطرف تو خونه حرکت کردیم. بعد از چند دقیقه:

آوین : مامان دونه شو بگیر!

من با تعجب دستم رو دراز کردم و بچه یک ریگ نون سنگک رو کف دستم گذاشت. به باباش نشون دادم و کلی به هسته نون سنگک خندیدیم.

بابا : از کجا این ریگ رو پیدا کرده که اسمش روهم بذاره دونه اش؟!

من : ریگی که به من داد خیس بود !!!! نیشخندسبز

قهقهه