چقدر خوب است

ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ِ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ، ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ 

ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ، ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ، ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ... ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯽ

ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ... ﮐﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻮﺍﺱ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ...

ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻝ ﺷﺎﻥ ﭘﯽ ِ ﺗﻮ ، ﺩﻝ ِ ﺗﻮ ﻭ ﺩﺭﺩ ِ ﺗﻮﺳﺖ ... ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ

ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ... ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ... ﮐﻪ

ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﻧﺪ ...

ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺍﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ...ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ... ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩﺕ ... ﻭﺟﻮﺩﺕ ... ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺎﻝ ﻭ

ﺍﺣﻮﺍﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ...

ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﭼﻪ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮔﺎﻫﯽ، ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ... ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﭘﯿﻐﺎﻡ، ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺁﻥ ﺳﺮ ِ ﺩﻧﯿﺎ ... ﺣﺲ

ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ،

ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﺕ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺖ ﭘُﺮ ﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻭ ﺷﺎﺩ

ﺑﺎﺷﯽ، ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺭﺍ، ﺟﺎﻥ ِ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ ...

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ، ﺍﯾﻦ

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ِ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ، ﺑﺮﺍﯾﻢ ﭘُﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺪ ... ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ

ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﺸﺎﻥ

/ 22 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهره_123

دوستت دارم[بغل]

مینا

وجود شما همیشه برای من و فکر کنم همه ی دوستان خیلی ارزشمنده همیشه باشید شاد و سلامت

مريم روانشناس

ان شااله حال پدرتون خوب بشه خانم دكتر حتما خودتون رو تخليه كنيد شما حرم امام رضا را داريد بهترين جا براي دعا و تخليه

زاهارا

سلام تکتم جان امیدوارم روزهای بهتری داشته باشی میگن خدا از مادر برای ادم مهربان تره پس بسپرش به خدایی که اینقدر مهربانه هرچی که پیش بیاره یقین که بهترینه خدا صلاح همه ی ما رو بهتر میدونه ومن دعا میکنم که روز پدر رو در کنار خودش جشن بگیری وبیای یه پست شیرین از شیرینی که برای خوشحال کردنش توی اون روز میپزی برامون بگذاری امیدوارم روزهات شیرینتر بشند

مامان گلی

سلام تکتم جان میدونم خیلی گرفتاری ..ولی احتیاج به کمک دارم میتونی وبلاگم بخونی ومتوجه بشی چی میگم ..وشماره دکتر روانشناس را که میگفتی برام بفرستی ..بازم معذرت می خوام توی این وضعیت مزاحمت میشم

مریم روانشناس

اره حتما برید وبرای منم دعا کنید دوهفته دیگه دفاع رساله دکتریمه خوشحال میشم هرسوالی درمورد روان شناسی داشته باشید کمک کنم خانم دکتر من به تازگی با وبلاگ شما اشناشدم جالبه دنبال کیک باقلوا میگشتم دستور شمارو خوندم ودرست کردم عالی بود مرسی

مریم روانشناس

اره حتما برید وبرای منم دعا کنید دوهفته دیگه دفاع رساله دکتریمه خوشحال میشم هرسوالی درمورد روان شناسی داشته باشید کمک کنم خانم دکتر من به تازگی با وبلاگ شما اشناشدم جالبه دنبال کیک باقلوا میگشتم دستور شمارو خوندم ودرست کردم عالی بود مرسی

مریم روانشناس

خانم دکتر ببخشید سوال میکنم لجبازی با کی ؟با چی ؟ناراحت نشدید من خیلی کنجکاو شدم بدونم چرا لفظ لجبازی رو به کاربرید این فضولی باشه به حساب حرفه ام

مریم روانشناس

خانم دکتر ببخشید سوال میکنم لجبازی با کی ؟با چی ؟ناراحت نشدید من خیلی کنجکاو شدم بدونم چرا لفظ لجبازی رو به کاربرید این فضولی باشه به حساب حرفه ام

مریم روانشناس

ممرد هم نیاز به گریه داره چرا فکرمیکنید مرد نباید گریه کنه عزیزم تقدیر دست خداست حتما خودتو تخلیه کن من برای مراجعه کنندگان که ترس از گریه دارند نگران میشم گریه ودادزدن بدنیست باید به جا باشه